HomeNesselande INFO nieuwsOnzichtbare wijkmanager Nesselande vertrekt

Onzichtbare wijkmanager Nesselande vertrekt

Elke poging tot inzet in en voor de wijk Rotterdam-Nesselande (een wijk met structurele problemen van bereikbaarheid, mobiliteit-parkeerproblemen, winderig winkelcentrum met (langdurig) leegstand, een Vijfde Dorp die de wijk nog verder klemzet, het behoud van groen, desinfo-nepnieuws deling door lokale politici en meer daadwerkelijke uitdagingen waar bewoners al jaren aandacht voor vragen), wordt gewaardeerd.

Het vertrek van weer een wijkmanager komt op het moment dat liggende, overeengekomen wijknota’s met gestelde doelen daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

interview vertrekkend wijkmanager AD.nl
interview vertrekkend wijkmanager AD.nl

We hebben een vermoeden dat de meeste inwoners en ondernemers in Nesselande nog nooit van de wijkmanager hebben gehoord. De heer Paans, een hele leven ambtenaar voor de gemeente Rotterdam, is erkend inwoner van Zevenkamp en is ruim 1,5 jaar wijkmanager van Nesselande geweest. De manager volgde de spontaan opgestapte wijkmanager Broekzitter op begin 2022, toen wijkbewoners openlijk hun zorgen hebben geuit over een aantal zaken in de wijk.

In het AD van 1 september 2023 wordt de nu gepensioeneerde Spaans: “…bruggenbouwer en ‘smeerlap’ ineen.” genoemd. Nesselande.INFO heeft de wijkmanager vooral als “passief” en “onzichtbaar” leren “kennen”. Gerichte mails en mentioned artikelen over zaken in de wijk waar bewoners aandacht voor vragen, werden niet beantwoord waarbij nu blijkt dat de wijkmanager dezelfde zorgen deelde maar (blijkbaar) geen actie heeft ondernomen.

Terecht irritaties van de wijkmanager

Daarbij is het vitaal te weten dat de wijkmanager ook verantwoordelijk is voor de wijkraad. In het interview zegt de vertrekkend manager illustratief:

Wat doet een wijkmanager?

,,Je hoeft eigenlijk niets te doen, alleen wat te vinden, haha. Ik doe zelf dus geen dingen in de wijk, ik láát dingen doen. En kijk of afspraken worden nagekomen. Ik begon als invaller en dat is goed bevallen, want ik ben gebleven.’’

Dat Paans, die zich erkentelijk met diverse wijkcomités in de wijk Zevenkamp heeft ingezet voor een betere leef- en ondernemingsomgeving in die wijk, de wijk Nesselande een “natrap” geeft in stigmatisering is pijnlijk. Waar elke Rotterdammer weet dat Nesselande en Zevenkamp, sociaal-economisch en qua infrastructuur, twee verschillende woonwijken zijn, zegt Paans in het AD (citaat, AD.nl, 1/9/23): Die wijken grenzen aan elkaar, maar zijn 180 graden anders. Dus moet je voortdurend schakelen. In Zevenkamp maken mensen zich zorgen of ze aan het einde van de maand genoeg over houden, in Nesselande waar ze de boot moeten stallen. Of er woedt een discussie over de bouw van flexwoningen, die de waarde van de huizen omlaag zou halen. Maar ook in Nesselande hebben mensen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In tijden van woningnood moet je persoonlijke belangen soms opzij schuiven. Dat heb ik ook tegen gezegd tijdens een bewonersbijeenkomst.’’ 

Niet ingrijpen

Markant dat een wijkmanager de wijk zo stigmatiseert en de bewoners van Nesselande afdoet als bewoners die alleen zorgen zouden hebben over “waar ze hun boot moeten stallen”. Dat er in Nesselande hard wordt gewerkt – en Waterwijk niet beeldvormend is voor de rest van de 4500 woningen in Nesselande – en er veel in vermoeiende, lange files wordt gestaan, is de wijkmanager ontgaan. Dat er ook in Nesselande voor jongeren weinig is te doen (net als in Zevenkamp), is de man ook ontgaan.

Ook hekelt Paans zich in het AD over de houding van Nesselande richting de komst van de flexwoningen. Die irritaties, en het politiekwise delen van nepnieuws vanuit wijkraadleden Nesselande, delen ook wij met Paans en hebben wij veelvuldig gemeld. Zie artikel.

Het clubje dat het opruiiend nepnieuws in de (landelijke) media heeft gedeeld om de komst van de flexwoningen zo negatief te framen dat de inwoners van Nesselande zijn banggemaakt met de onwerkelijke voorstelling van een “Tweede Ter Apel”, zijn Leefbaar Rotterdam-leden zittend in de Wijkraad Nesselande. Deze leden hebben de bewonersvergadering van de gemeente zo verstoord, dat de gemeente geen opvolgende infoavonden meer wilde organiseren in Nesselande. Professionele bemiddeling door bijvoorbeeld een wijkmanager was gewenst geweest. Dat het grotensdeels om sociale flexwoningen gaat voor jongeren uit de omgeving plus jonge gezinnen die lang op de lijst staan voor een sociale woning, is bij veel Nesselanders niet bekend.

Het was aan de wijkmanager om de verspreiding van desinfo binnen zijn wijk Nesselande tot de orde te roepen.

Wijknota Nesselande met sneer naar lokale retail

Nog markanter was de wijknota Nesselande lente 2023, opgetekend en ondertekend door de heer Paans. In deze wijknota, die onder aanvoering van een wijkmanager uitgevoerd dient te worden per zomer 2023, bevat een sneer naar de lokale retail in Nesselande; Paans zou niet blij zijn met bijvoorbeeld het nieuwe beauty center en de massagesalon aan het Maltaplein. Het zou (citaat, wijknota, juni 2023): “Voor te weinig bewegingen zorgen in het winkelcentrum Nesselande”. Een supermarkt zou wel voor genoeg bewegingen zorgen. Een opvallende uitspraak. Wie de geschiedenis van het winkelcentrum kent, weet dat – door de hoge huren en door het weglaten van de geplande windschermen en overkapping – het winkelcentrum al jarenlang last heeft van leegstand. Veel retailers die het proberen aan het Maltaplein overleven nauwelijks of zijn snel verdwenen. Een derde supermarkt aan het compacte Maltaplein is niet realistisch. Paans benoemt in het artikel ook het WarmWeerProtocol, iets dat echt al ruim tien jaar geleden door de dienstdoende wethouder is ingesteld.

Negatieve wijkframing

We zijn het volkomen eens met Paans met betrekking tot het negatief framen van wijken in Rotterdam waarbij de framing haaks staat op de werkelijkheid van politiecijfers en incidenten (citaat, AD.nl, 1/9/23): Zevenkamp heeft een negatief imago, ook bij bewoners. Maar dat is niet terecht. Het staat bekend als een van de slechtste wijken op de noordoever, maar de meeste mensen vinden het hier fijn. Als je naar de criminaliteitscijfers kijkt, valt het aantal incidenten mee. Dat er een paar overvallen achtereen hebben plaatsgevonden op het Ambachtsplein is pure pech, dat had overal kunnen gebeuren.’’

Ook de wijk Nesselande kampt met een onwerkelijk, negatief imago. Dat het nepnieuws over Nesselande werd en wordt verspreid door leden uit “zijn” wijkraad Nesselande, is extra pijnlijk.


(Foto boven: header twitter-account de heer Paans) 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden