HomeGemeente #raad010Wijkmanager en wijknetwerker Nesselande per direct weg #wijkissues

Wijkmanager en wijknetwerker Nesselande per direct weg #wijkissues

Wijkmanager Rotterdam-Nesselande Jolanda Broekzitter (links) is per direct weg en neemt plaats in Delfshaven. Ook de wijknetwerker is vertrokken uit Nesselande en is met (vervroegd) pensioen. Er zijn reeds vervangers aangesteld. Al eerder in 2021 heeft ook de veiligheidscoördinator Nesselande/Prins Alexander een andere aanstelling gekregen. 

Nesselande.info heeft in 2021 de betreffende gemeente-medewerkers gesproken over onder andere het verkleinen van het communicatiegat tussen wijkcomité en de bewoners/ondernemers in en van Nesselande als ook meer (positieve) aandacht voor al het moois dat de wijk Nesselande heeft te bieden gezien de aanhoudende en eenzijdige en negatieve framing en aanhoudend gevoel van onveiligheid.

Onze pogingen om communicatiegat te verkleinen

Nesselande.info heeft getracht zoveel mogelijk informatie en beslissingen vanuit het vrijwillig wijkcomité naar de wijk te brengen met op ons beurt een stellig verzoek de wijkinzichten, betrokkenheid en -initiatieven in het comité naar voren te laten komen. Concreet gaat het om een pro-actievere houding van het comité met spelende bewoner-issues bezig te zijn als ook enige reflectie in de periodieke vergaderingen.

Illustratief is de roep om bewonersfeedback in de gangbare vergaderingen van het wijkcomité. Het valt te betreuren dat er met de geboden bewonersinput vervolgens niets wordt gedaan. Het lijkt een valse start van de beoogde Wijk aan Zet in Nesselande.

 

Wijkcomite Nesselande: ‘Graag hadden wij vernomen wat de bewoners hier nu van denken.’

Uit de wijk kwam al langer kritiek dat het communicatiegat tussen wijkcomité – en gelinkte managers – en bewoners groot is in Nesselande, ondanks de aanwezigheid van genoeg communicatiekanalen die de bewoners bereiken. Omgedraaid was – en is – het voor veel bewoners niet bekend wat en waarover nu precies wordt beslist in de genoemde vergaderingen en welke gevolgen dit kan hebben. Ook de insteek en betekenis van de aanwezige Wijkhub in Nesselande  -als ook het aankomend interactief ‘communicatieplatform’ Wijk aan Zet – is niet duidelijk. Op de vraag wat het adres is van dit ‘wijkloket in trialversie’ hebben wij Nesselande.info überhaupt geen antwoord op mogen ontvangen.

Met de ongelukkige term ‘Wijk aan Zet’ lijkt ook te benadrukken dat de bewoners/ondernemers/wijk tot dusver geen stemmen hebben in de praktijk, ondanks de waardering voor een ieder die zich in de vorm van een comité-lidmaatschap wil inzetten voor de wijk en wellicht zich niet bewust is van aanwezig draagvlakken en communicatieplatformen in de wijk. Kritisch Nesselander Fred Marree schreef hier december 2021 al een column over.

Lokale politici willen wel luisteren

Nesselande.info heeft – met steun van diverse lokale politici en media-aandacht – een aantal wijkissues een richting mee kunnen geven richting oplossingen. Zo heeft Leefbaar Rotterdam naar aanleiding van onze artikelen, bewonersdiscussies, diverse wijkpolls en aanvullend onderzoek van een communicatie-expert uit de wijk, vragen gesteld aan de GemeenteRaad aangaande de leegstand in de wijk. Met steun van de lokale PVDD, die tevens in de raad vragen hebben gesteld over de bebouwing van de Common Green en groeninrichting, is de bal gaan rollen richting brede bewonersinspraak over de inrichting van het 2/3 groen van het Common Green gebied. Met een aantal Nesselanders zijn wij online aanwezig geweest bij de inspreekavond die de inrichting van het groen een stap verder heeft gebracht. De geopperde idee-en van flora en fauna inrichting worden grotendeels uitgevoerd in het beoogde park ‘Common Green’. Misleidende communicatie over de bouw op de Common Green heeft spijtig wederom voor onnodige onrust en ruis op de lijn gezorgd.

Directe communicatie tussen Nesselande.info en de lokale VVD Rotterdam hebben geleid tot vragen in de raad als ook actie, met betrekking tot het aso-gedrag op de Brandingdijk en het slepende probleem van de slecht-zicht-punten aan en op de Laan van Avant-Garde waarbij wij in ons archief al in 2008 voor hebben gewaarschuwd naar weer een ongeluk met zwaargewonde(n).

Framing: ‘Ghetto-vorming in Nesselande’

Nesselande.info heeft zich als onafhankelijk bewonersplatform (sinds 2003) sterk gemaakt voor meer aandacht voor bewonersinitiatieven en relevante wijkdiscussies en verzocht de gemeente Rotterdam – middels onder andere een gesprek met de Communicatie Prins Alexander – hier meer aandacht aan te geven om negatieve framing en nepnieuws te overstijgen. Illustratief is het artikel van het onafhankelijke De Correspondent die op basis van bepaalde berichtgeving over de wijk Nesselande bij een bezoek aan de wijk verwacht een ‘ghetto’ aan te zullen treffen bij het strand, zie afbeelding uit het artikel.

De overdreven, brede media-aandacht in de wijk Nesselande voor incidenten wekt meer en meer irritaties op daar waar beeldvorming en werkelijke cijfers een steeds grotere afstand kennen in perceptie.

Gesprekken tussen Nesselande.info en de wijkmanager en -netwerker over wijkissues

Tevens hebben wij namens betrokken bewoners gesproken over het vermeend effect van de aanhoudende negatieve framing van de wijk Nesselande en de toename in gevoel van onveiligheid. Daarbij is de berichtgeving vanuit de wijk Nesselande, de beeldvorming door de jaren heen als ook waarheidsvinding van berichtgeving vanuit de wijk ter sprake gekomen.

Afstand smaad-laster beweringen van de lokale buurtpreventie

Eind 2021 heeft Nesselande.info met zowel de wijkmanager Nesselande als ook Accounthouder Veiligheid Prins Alexander-Gemeente Rotterdam – Bestuurs- en concernondersteuning Directie Veiligheid gesproken over een vermeende steun aan smaad-laster aantijgingen aan het adres van Nesselande.info. Zij hebben laten weten soortgelijk smaad-laster (beweringen) NIET te steunen, meer info hier. Een breed onderzoek loopt momenteel.

Smaad laster beschuldigingen gemeente Rotterdam Nesselande

Wijk aan de Zet

Nesselande.info ervaart in Nesselande nauwelijks enthousiasme voor de nieuwe ‘raadsindeling voor en door bewoners’ genaamd Wijk aan Zet kijkend naar onze ‘gevoelsmeting’ in de vorm van een moeizame poll.

Ook het resultaat van de tijdelijke wijkhub in De Kristal Nesselande is niet bekend.

Er is reeds een nieuwe wijkmanager als ook nieuwe wijknetwerker aangesteld door de gemeente Rotterdam.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair