HomeNesselande INFO nieuws ‘Partijkrant’ keert zich tegen #leefbaarrotterdam na kiezersbedrog lid en Nesselander Simons

[UPDATE] ‘Partijkrant’ keert zich tegen #leefbaarrotterdam na kiezersbedrog lid en Nesselander Simons

Nesselander heeft vitale info tijdens campagnes verzwegen uit angst voor verlies stemmers
Nesselander heeft vitale info tijdens campagnes verzwegen uit angst voor verlies stemmers

[UPDATE] Het zit het leeglopende, extreem-rechtse Leefbaar Rotterdam – met lijsttrekker Simons wonend in Nesselande – niet mee. Ter verontwaardiging  an de eigen leden schiet de onervaren fractievoorzittter Coenradie juni 2024 weg voor een (tijdelijke) landelijke betrekking. Coenradie – zeer anti-Feyenoord ogend in de media – had een ongelukkige start in de Rotterdamse raad als het in de media (AD) continu uitdagen van de kern van Feyenoord-aanhangers leidt tot rancuneuze handelingen van Coenradie richting de club. Coenradie is het lachtertje bij Voetbal Inside/Vandaag Inside als zij als gemeente Rotterdam wil bepalen wat er in de Feyenoord Kuip gebeurt. Als Coenradie op X/Twitter een foto ziet van een flesje drank aanwezig bij het gehandicapt-vak in De Kuip, slaan te stoppen door. 

 

Foto: Coenradie maakte 17 juni plots aan haar fractie bekend het zinkend schip van Leefbaar Rotterdam te verlaten.
Foto: Coenradie maakte 17 juni plots aan haar fractie bekend het zinkend schip van Leefbaar Rotterdam te verlaten.

Leefbaar Rotterdam, met nog wat actieve leden wonend in Nesselande (Prins Alexander), heeft het lastig. Rotterdam staat er slecht voor en het rommelt  aanhoudend binnen Leefbaar Rotterdam. De leegloop van de relatief grootste politieke partij in de Rotterdamse raad, zie artikel, is enorm en de nieuwe, onervaren partijleider Coenradie gaat van schandaal naar schandaal, zie artikel AD en botst met de eigen stemmersachterban.

Ook het eigen partijkrantje Dagblad010, die wij in Nesselande kennen van een reeks van nepnieuws over bijvoorbeeld Common Green, inbraken en situaties aan het strand, keert zich nu tegen Leefbaar Rotterdam aangaande bewezen kiezersbedrog. Havenloods.nl beweerde al eerder dat Leefbaar Rotterdam juist voor een “onleefbaar Rotterdam” zorgt, zie artikel.

Partijleider Leefbaar Rotterdam 'basht' stadion Feyenoord en verdwijnt van X
Partijleider Leefbaar Rotterdam ‘basht’ stadion Feyenoord en verdwijnt van X

Dit bedrog is zomer 2023 aan het licht gekomen na het opvragen van divers mailverkeer van wethouder en Nesselander Robert Simons, zie artikel.

Dagblad010 kent een reeks van nepnieuws ook over Nesselande
Dagblad010 kent een reeks van redactioneel nepnieuws ook over Nesselande

Coenradie moest de tevens jonge Van Drunen opvolgen die al eerder een flinke clash kende met de eigen stemmers op Zuid die zich (quote, AD.nl)  “verraden voelen” door de invoer van duur betaald parkeren op Zuid en het later schrappen van ov rondom Zuidplein.

Bewoners op Zuid voelen zich massaal verraden door Leefbaar Rotterdam
Bewoners op Zuid voelen zich massaal verraden door Leefbaar Rotterdam

 

In Prins Alexander zijn de (oudere) volkstuinbezitters woedend op Leefbaar Rotterdam nadat zij in de media moesten vernemen dat hun tuintje wordt afgepakt.

Door openbaarmaking van de mail van Stadsontwikkeling is duidelijk dat vier maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al bekend was welk gevoelig sloopplan eraan zat te komen.

Verondersteld mag worden dat Simons het ‘handiger’ vond om de sloop van de Tweebosbuurt over de verkiezingen heen te tillen. Het zou hem – Simons was lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam – waarschijnlijk geen extra stemmen hebben opgeleverd.

De jonge, onervaren HR-manager Coenradie, die vooral uitblinkt door afwezigheid tijdens het debat in de #raad010,  heeft debatten zelfs moeten overlaten aan de frivole ‘partijsecretaresse’ Bruin (foto).

Bruin
Bruin

Die markante vervanging kent als reden het (vermoedelijk) ontbreken van vergaderingdossierkennis van Leefbaar Rotterdam fractielid Aafjes-van Aalst. Bruin is een welkome voorzitter in diverse commissie in de Rotterdamse raad, maar kan tevens in het raaddebat geen vuist maken met een bijna onzichtbare aanwezigheid. Een van de actuele vergaderingen die de redactie van Nesselande.INFO heeft bijgezeten, kunt u hier terugkijken.

Leefbaar Rotterdam  propageert ‘politieke transparantie’, maar wil niet reageren op bedrog

Volgens Leefbaar Rotterdam, en vooral lijsttrekker Simons, moet het helemaal anders in de Rotterdamse politiek. Het vertrouwen moet worden teruggewonnen door het tonen van transparantie. Spijtig wil juist Simons niet reageren.

Pas begin juli 2018 kregen de betrokken bewoners van de Tweebosbuurt te horen, dat hun huizen zouden worden gesloopt. Dat was negen dagen nadat zij – voor de laatste maal – een huurverhoging was aangezegd door Vestia, dat sinds begin dit jaar Hef Wonen heet.

Simons heeft geen behoefte om op deze informatie te reageren, laat zijn voorlichter weten.

‘Wethouder Simons verdraaide al eerder inbraakcijfers Nesselande’

Lezers van het AD hekelen het nepnieuws van en over Nesselande dat van een grote ramp moet spreken

Lezers van het AD hekelen het nepnieuws van en over Nesselande dat van een grote ramp moet spreken; in het AD kopte Simons dat “Nesselande het hoogste aantal inbraken kent”. Markant aangezien de politiecijfers precies het tegenovergestelde tonen, zie artikel met politiecijfers.

Opvallend in de periode 2013-2021 – dit betreft een periode met brede registratie van criminaliteitscijfers in Rotterdam en Nederland inclusief beschikbare, open data voorzieningen – is de daling van de genoemde criminaliteit met (368/832) van 44% (bron: data.politie.nl, februari 2022):

Lopend onderzoek in Nesselande naar Wijkraadlid/buurtpreventie coördinator en lid Leefbaar Rotterdam

In Nesselande is het wijkraadlid – teven actief lid Leefbaar Rotterdam – die wordt verdacht van het verspreiden van desinfo, nepnieuws, doxing en vermeende opruiing.

Opruiiende discussies
Opruiiende discussies

 

Nesselanders die volgens kritisch zijn op deze uitingen die haaks staan op de werkelijkheid, worden door hem onheus beschuldigd met een “smaad en laster” verwijt.

De gemeente Rotterdam deed al eerder afstand van de smaad-laster beschuldigingen van de lokale coördinator buurtpreventie in Nesselande en tevens wijkraadlid als ook lid van Leefbaar Rotterdam.

Simons maakt ruzie met vitale omgevingspartners Nesselande

Desinfo, nepnieuws en ruzie met partners die vitaal zijn voor de toekomst van de wijk Nesselande
Desinfo, nepnieuws en ruzie met partners die vitaal zijn voor de toekomst van de wijk Nesselande

Politieke intelligentie is toch vooral doorhebben dat je in het kleine Nederland elkaar als gemeente of (lobby)partij nodig hebt. Vooral als gebieden (verkeers-economisch) dichtslibben of als de lagere overheid gelegeerde taken moeten gaan verdelen en buurgemeenten daarbij hulp kunnen bieden.

Zo kennen wij rondom Nesselande een een zogenoemd ‘Middengebied-overleg’. Dit betreft een vitaal overleg en orgaan dat onbekend lijkt bij de lokale politici gezien het negeren van onder andere de verkeersproblemen in en rondom Nesselande en het missen van enig overleg over bouwplannen. Ook Leefbaar Rotterdam – dat zich zegt in te zetten voor de problematieken in Nesselande – heeft zich niet laten horen bij de rondgang van het Masterplan Vijfde Dorp en de enorme gevolgen voor Nesselande. Bovenal maar weinig actie om het afvalprobleem in Nesselande echt op te lossen; Leefbaar Rotterdam presenteerde eerdere in 2023 een ‘oplossing’ door ook in Nesselande gewoon meer boetes uit te gaan delen voor zakken naast de (ondergrondse) bakken.

Op ons verzoek zomer 2022 om de open afvalbakken en vliko’s – vooral rondom de boulevard – af te dekken of minder uitnodigend door de wijk te plaatsen, werd niet gereageerd. In de zomer duurde het ruim een week (!) alvoors er na meldingen van ons aan gemeente en de lokale politieke partij actie werd ondernomen en stinkende volle afvalbakken werden geruimd.

Mei 2022 zou Nesselande een onveilige wijk zijn met pieken van inbraken volgens de partij – zie artikel – Als begin 2023 blijkt dat er in Nesselande ruim 36% meer inbraken plaatsvinden in auto’s is het op eens volgens een partijgenoot op zijn nieuws Facebook ‘een veilige wijk’. Markant is het pleidooi van de lokale partij voor meer camera’s. Heel markant om de camera(‘s) aan de boulevard van Nesselande nauwelijks iets opleveren. Ook de vele deurcamera’s in de wijk Nesselande zorgen nog niet voor enige vermindering van (straat)criminaliteit. Het feit dat ‘Leefbaar’ in de periode van oppositie aandacht heeft gevraagd voor de inbraken in Prins Alexander en afvaloverlast is positie, nu zittend in de gemeenteraad komen er geen oplossingen, worden inwoners genegeerd en licht er overduidelijk een verkeerde focus op verkeerde issues die vooral ‘persoonlijk populistisch ‘lijken bedoeld anders dan het aantoonbaar helpen van de verbetering van de woonbeleving en het welzijn van de bewoners in 010. Aantoonbare dieptepunt is de riooljournalistiek vol nepnieuws waar opvallend veel leden van de partij bij betrokken lijken te zijn.

De gemeente Rotterdam deed al eerder afstand van de smaad-laster beschuldigingen door Auke Bergsma
Wijkraadlid Auke B. – teven actief lid Leefbaar Rotterdam – die wordt verdacht van het verspreiden van desinfo, nepnieuws en vermeende opruiing

Bij het onder andere vragen bij Auke B. over de onveilige en onbeschermde Telegramgroepen die de buurtpreventie in Nesselande gebruikt, wederom een onheuse beschuldiging dat deze vraag een vorm van smaad en laster zou zijn. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels afstand gedaan van zijn uitspraken.

Onheuse beweringen van smaad en laster door wijkraadlid Auke B.
Onheuse beweringen van smaad en laster door wijkraadlid Auke B.

 

 

 

Wijkraadslid Nesselande (Leefbaar Rotterdam) verzint ‘Oliebollendump Nesselande’ #ADnl

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair