HomeActiviteiten Nieuws Nesselande Beheerders A.B. en A.B. verwijderd als Nextdoor-beheerders na...

[UPDATE] Beheerders A.B. en A.B. verwijderd als Nextdoor-beheerders na herhaaldelijke overtredingen

Na onderzoek – van ruim zes maanden – in samenwerking met Nextdoor Nederlandm zijn de beheerders A.B. en A.B. verwijderd als beheerders van het populaire bewonersplatform Nextdoor. Ze hebben structureel de richtlijnen van Nextdoor overtreden en zijn door Nextdoor Nederland verwijderd als beheerder. Waar onze onderzoeken als ‘leugens’ worden afgedaan door de betrokkenen, groeit inmiddels het dossier van overtredingen. De bevindingen en verwijdering zou als ‘smaad’ worden afgedaan. 

[UPDATE December 2021, de gemeente Rotterdam heeft in 2021 nog niet inhoudelijk kunnen reageren mbt de richtlijnen en exacte vergoedingen voor de buurtpreventie en maakt onderscheid tussen buurtpreventiegroepen (alleen digitaal beheer van de chatgroepen), en daadwerkelijke buurtpreventie teams die ook regelmatig rondes doen en dit verantwoorden aan de gemeente Rotterdam. Bewezen is de steun in media-aandacht en link naar de commerciële nieuwssite. De wijkmanager Nesselande helpt Nesselande.info bij het opsporen van de verantwoordelijke binnen de gemeente die ons inhoudelijke antwoorden kan geven.] 


Waar bewonersportaal Nesselande.info – met gedegen mediabereik in en buiten de wijk Nesselande in 2013 – de aanvankelijke oprichter van de lokale BP Nesselande  – een ex-politieagent  – in 2013 tot 2015 heeft meegeholpen te groeien, kwamen wij eind 2015 op 1300 gebruikers van de Buurtpreventie app uit.

 


[UPDATE 21/10/2021 ochtend en UPDATE middag]

Na verwijdering van A.B. in verband met structurele overtredingen van de regels, is er op naam van tevens een A.B. een toplid-account aangemaakt. Na onderzoek heeft Nextdoor Nederland ook het toplid-account van A. B. verwijderd. 

Anno 2021 zou Nesselande op 1400 downloads zitten. Andere social media platformen – zoals Nextdoor – lijken steeds meer de rol van een buurtpreventie over te nemen. Met succes.

Misstanden

Het bewonersplatform Nextdoor lijkt door het directe contact met de bewoners onderling een gedegen interactief platform te zijn om misstanden in de wij aan te kaarten maar ook met elkaar open en direct op te lossen zonder eventuele belangenverstrengeling. Of de Nextdoor app de ultieme oplossing vormt voor buurtpreventie, durven wij niet zeggen.

Waar toonaangevende experts waarschuwen voor het gebruik van Telegramgroepen, hebben wij – Nesselande.info – zomer 2020 de lokale Buurtpreventie Nesselande geadviseerd de Nesselande-gebruikers op de hoogte te stellen van het aanzienlijk risico van het gebruik van Telegram-groepen.

Een grote groep experts, zoals de Vice IT expert, FBI.com en Kasperspy waarschuwen voor het gebruik van Telegram-groepen

 

Framing en onveiligheidsindex Nesselande

Op andere platformen – dan bijvoorbeeld Nextdoor – maken wij ons zorgen over de mate van framing en het voor eigen rechter spelen door aanwezige groepen en ‘mediakanalen’, in sommige gevallen is er sprake van belangenverstrengeling om bijvoorbeeld met clickbait zoveel mogelijk verkeer naar een Facebookpagina te krijgen waar vervolgens een betaald artikel wacht. Wij veroordelen het over de rug van de wijkbewoners willen scoren van een beeldbepalende viral uit eigen gewin.

In dit artikel nuanceren wij de stelselmatige link tussen het krijgen van aandacht en posities op basis van de positionering als Buurtpreventie Nesselande en de  uiting om  advertenties voor de eigen commerciële site te verkopen. 28 augustus 2021 voegt de coördinator op zijn Facebook nog iets opzienbarends toe; het liefst zou hij ondernemers buiten Nesselande promoten en daar advertenties aan verkopen, wat hij momenteel doet. Bovendien staat de coördinator niet afwijzend tegen een hack van dit platform – nesselande.info – dat reeds sinds 2003 het lokale nieuws brengt zonder enige steun, anders dan banners en duidelijke advertorials. Op de Buurtpreventie Facebook een open oproet om dit platform te negeren en zelfs schade aan te doen (hack).

[UPDATE 26/8/21 Na de oproep op de Facebookpagina om Nesselande.info te negeren, vervolgens blokkeren maar ook de suggestie om de site te hacken heeft er in de nacht een reeks van zogenaamde BRUTE FORCE ATTACKS plaatsgevonden, een hackpoging om in te loggen op de hostingserver. De server blokkeert deze attacks en blockt alle accounts die in verbinding staan met de desbetreffende ip-adressen. Elke server kent dit soort attacks, het op hoge snelheid en veelvuldig uitvoeren van deze attacks duidt op een gerichte hackpoging (screenshots)]

Een dag na onze melding geeft de buurtpreventie op zijn/hun Facebook aan inderdaad advertenties te verkopen uit naam van ‘Buurtpreventie Nesselande’.

Klik hier voor het gehele artikel met toelichting over de belangenverstrengeling.

A.B.’s verwijderd op Nextdoor na reeks van overtredingen   

Waar de beerput zich opent, komt er ook op Nextdoor een stroom van klachten los

Waar je als Nesselander door de buurtpreventie wordt verwelkomd (zie screenshot hierboven) wordt je in hetzelfde bericht verwezen naar zijn Facebook pagina. Opmerkelijk genoeg waarschuwt vervolgens A.B. voor het gebruik van Nextdoor en verwijst gebruikers in Nesselander vooral naar zijn sites en Facebookpagina’s. Op Nextdoor kunnen beheerders anoniem acties uitvoeren zonder melding. Op basis van klachten, start Nextdoor een onderzoekcase en neemt maatregelen als de klachten gegrond zijn.

Nesselande.info is vervolgens sinds de herfst van 2020 de opvallendheden gaan traceren, zoals de verkoop van advertenties door de buurtpreventie, die dit ook toegeeft en in een discussie verder een dialoog host waar een oproep wordt gedaan tot een hack van nesselande.info:

Opmerkelijk genoeg waarschuwt de beheerder voor het gebruik van Nextdoor (dat overigens anno herfst 2021 zeer populair is bij Nesselanders), maar zelf wel gebruikt voor de verkoop van advertenties. Zie onder screenshot hierboven. Het beheerschap is inmiddels be-eindigd. 

Naar een beheerder uit Zevenkamp loopt momenteel onderzoek vanwege het tegen de richtlijnen in functioneren.

Vervolgens zijn wij begin 2021 ingelicht over het manipuleren van discussies op Nextdoor, zoals het verwijderend van bepaalde reacties van bewoners, en het volledig verwijderen van content van bewoners, zoals initiatieven en evenementen. Nextdoor – dat is bedoeld voor het delen van lokaal nieuws en alles wat daaraan is gelinkt – heeft een onderzoek gestart dat diverse cases heeft opgeleverd. Hieronder een voorbeeld van een wijkbericht dat door A.B. – tegen de richtlijnen in –  is verwijderd.

Uit het onderzoek – dat in de periode maart-augustus 2021 heeft gelopen – is gebleken dat:

  • A.B. berichten heeft verwijderd om vervolgens een betaalde plaatsing op een commerciële nieuws Facebook pagina te plaatsen
  • Waar begin 2021 er diverse Woongroepen en Openbare dialogen op Nextdoor over het populaire Common Green hulpproject in Nesselande gingen; is daar door de betreffende Buurtpreventie Coördinator content en artikelen met afbeeldingen verwijderd. In dialogen (Reacties genoemd op Nextdoor) zijn reacties van Nesselanders verwijderd die details en meer info hadden over het project, tot ergernis van veel gebruikers, zie screenshot hierboven als voorbeeld.
  • In de Nextdoor evenementenkalender is een diversiteit aan lokale evenementen verwijderd.

Oktober 2021 zijn A.B. en A.B. verwijderd als beheerder-toplid.


Artikel verantwoording 

  • Dit artikel is tot stand gekomen op basis van meldingen (met bewijsvoering) van gebruikers. Hierbij zijn diverse cases aangemaakt met Nextdoor Nederland om de klachten te onderzoeken wederom met gebruikmaking van bewijsvoering. Hier is een structureel gedrag van manipulatie, gebruik van fake-accounts en overtreding van de richtlijnen uit gebleken.  
  • Nesselande.info is in het bezit van de datasets van de gemeente Rotterdam die over de periode 2019-2020 aangeven dat Nesselanders een toenemend gevoel van onveiligheid ervaren. De analyse wordt wederom hier op Nesselande.info voor u gepubliceerd.
  • Nesselande.info onderzoekt op basis van de gemeente indexcijfers (kwantitatief) de redenen die een onveilig gevoel en zwakkere wijkbeleving versterken onder Nesselanders (kwalitatief).
  • Nesselande.info onderzoekt de inzet en acties die een onveilig gevoel moeten wegnemen op basis van duidelijke richtlijnen van de Gemeente Rotterdam en het met suggestieve content uitlokken van ongepaste discussies die de waarheidsvinding en het beeld sterk verstoren. 
  • Nesselande.info onderzoekt meldingen wegens een vermeende belangenverstrengeling op het gebied van het gebruiken van gemeentesteun om persoonlijke issues op te lossen als ook de de communicatietoegang die de gemeente en platformen. 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden