HomeActiviteiten Nieuws Nesselande Buurtpreventie Nesselande (Leefbaar Rotterdam) verkoopt advertenties voor commerciële nieuwsfacebook

[UPDATE] Buurtpreventie Nesselande (Leefbaar Rotterdam) verkoopt advertenties voor commerciële nieuwsfacebook

Na onderzoek – van ruim zes maanden – in samenwerking met Nextdoor Nederland zijn de dienstdoende beheerders uit Nesselande verwijderd als beheerders van het populaire bewonersplatform Nextdoor. Ze hebben structureel de richtlijnen van Nextdoor overtreden en zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. De zijn na lang onderzoek en op basis van aanhoudende klachten door bewoners, door Nextdoor Nederland verwijderd als beheerder.

Waar onze onderzoeken als ‘leugens’ worden afgedaan door de betrokkenen, groeit inmiddels het dossier van aantoonbare overtredingen. De bevindingen en verwijdering door Nextdoor zou als ‘smaad’ worden afgedaan. Wij betreuren die reacties.

[UPDATE mei 2022, de gemeente Rotterdam heeft in 2021 en 2022 nog niet inhoudelijk kunnen reageren mbt de richtlijnen en exacte vergoedingen voor de buurtpreventie en maakt onderscheid tussen buurtpreventiegroepen (alleen digitaal beheer van de chatgroepen), en daadwerkelijke buurtpreventie teams die ook regelmatig rondes doen en dit verantwoorden aan de gemeente Rotterdam. Bewezen is de steun in media-aandacht en link naar de commerciële nieuwssite. De wijkmanager Nesselande helpt Nesselande.info bij het opsporen van de verantwoordelijke binnen de gemeente die ons inhoudelijke antwoorden kan geven.] 


Waar bewonersportaal Nesselande.INFO– met gedegen mediabereik in en buiten de wijk Nesselande in 2013 – de aanvankelijke oprichter van de lokale BP Nesselande  – een ex-politieagent  – in 2013 tot 2015 heeft meegeholpen te groeien, kwamen wij eind 2015 op 1300 gebruikers van de Buurtpreventie app uit.


[UPDATE 21/10/2021 ochtend en UPDATE middag]

Na verwijdering in verband met structurele overtredingen van de regels, is er op naam van tevens een toplid-account aangemaakt dat hetzelfde gedrag heeft vertoond. Na onderzoek heeft Nextdoor Nederland ook het toplid-account verwijderd. 

Nextdoor lijkt ook in Nesselande steeds meer de rol van een buurtpreventie over te nemen. Al eerder heeft Nesselande.INFO de lokale buurtpreventie gevraagd waarom er niet voor regelmatige fysieke wijkrondes is gekozen, conform de richtlijn van de gemeente. Ook deze vraag werd als “smaad” afgedaan.

Misstanden

Het bewonersplatform Nextdoor lijkt door het directe contact met de bewoners onderling een gedegen interactief platform te zijn om misstanden in de wij aan te kaarten maar ook met elkaar open en direct op te lossen zonder eventuele belangenverstrengeling. Of de Nextdoor app de ultieme oplossing vormt voor buurtpreventie, durven wij niet zeggen.

 

Framing en onveiligheidsindex Nesselande

Op andere platformen – dan bijvoorbeeld Nextdoor – maken wij ons zorgen over de mate van framing en het voor eigen rechter spelen door aanwezige groepen en ‘mediakanalen’, in sommige gevallen is er sprake van belangenverstrengeling om bijvoorbeeld met clickbait zoveel mogelijk verkeer naar een Facebookpagina te krijgen waar vervolgens een betaald artikel wacht. Wij veroordelen het over de rug van de wijkbewoners willen scoren van een beeldbepalende viral uit eigen gewin. Wij verzetten ons hevig tegen het verspeiden van nepnieuws over de mooie wijk Nesselade.

In dit artikel nuanceren wij de stelselmatige link tussen het krijgen van aandacht op basis van de ‘non-profit’ Buurtpreventie Nesselande en de uiting om advertenties voor de eigen commerciële site te verkopen. 28 augustus 2021 voegt de coördinator op zijn Facebook nog iets opzienbarends toe; het liefst zou hij ondernemers buiten Nesselande promoten en daar advertenties aan verkopen, wat hij momenteel doet. Bovendien staat de coördinator niet afwijzend tegen een hack van dit platform – nesselande.info – dat reeds sinds 2003 het lokale nieuws brengt zonder enige steun, anders dan banners en duidelijke advertorials. Op de Buurtpreventie Facebook een open oproet om dit platform te negeren en zelfs schade aan te doen (hack).

[UPDATE 26/8/21 Na de oproep op de Facebookpagina om Nesselande.info te negeren, vervolgens blokkeren maar ook de suggestie om de site te hacken heeft er in de nacht een reeks van zogenaamde BRUTE FORCE ATTACKS plaatsgevonden, een hackpoging om in te loggen op de hostingserver. De server blokkeert deze attacks en blockt alle accounts die in verbinding staan met de desbetreffende ip-adressen. Elke server kent dit soort attacks, het op hoge snelheid en veelvuldig uitvoeren van deze attacks duidt op een gerichte hackpoging (screenshots)]

Een dag na onze melding geeft de buurtpreventie op zijn/hun Facebook aan inderdaad advertenties te verkopen uit naam van ‘Buurtpreventie Nesselande’.

 

Verwijderd op Nextdoor na reeks van overtredingen   

Waar de beerput zich opent, komt er ook op Nextdoor een stroom van klachten los

Waar je als Nesselander door de buurtpreventie wordt verwelkomd (zie screenshot hierboven) wordt je in hetzelfde bericht verwezen naar zijn Facebook pagina. In direct contact met retails worden advertenties aangeboden.

In deze periode vinden een reeks van merkwaardige voorvallen plaats met leden op Nextdoor die vallen onder de beheerder, hun content en discussie. Ook worden leden  om onduidelijke reden geblockt of verwijderd.

Op basis van klachten, start Nextdoor een onderzoekcase en neemt maatregelen als de klachten gegrond zijn.

Nesselande.info is vervolgens sinds de herfst van 2020 de opvallendheden gaan traceren, zoals de verkoop van advertenties door de buurtpreventie, die dit ook toegeeft en in een discussie verder een dialoog host waar spijtig een oproep wordt gedaan tot een hack van nesselande.info:

Opmerkelijk genoeg waarschuwt deze beheerder voor het gebruik van Nextdoor (dat overigens anno herfst 2021 zeer populair is bij Nesselanders), maar zelf wel gebruikt voor de verkoop van advertenties. Zie onder screenshot hierboven. Het beheerschap is inmiddels be-eindigd. 

Ook naar een beheerder uit Zevenkamp loopt momenteel onderzoek vanwege het tegen de richtlijnen in functioneren.

Vervolgens zijn wij begin 2021 ingelicht over het manipuleren van discussies op Nextdoor, zoals het verwijderend van bepaalde reacties van bewoners, en het volledig verwijderen van content van bewoners, zoals initiatieven en evenementen. Nextdoor – dat is bedoeld voor het delen van lokaal nieuws en alles wat daaraan is gelinkt – heeft een onderzoek gestart dat diverse cases heeft opgeleverd. Hieronder een voorbeeld van een wijkbericht dat – tegen de richtlijnen in –  is verwijderd.

Uit het onderzoek – dat in de periode maart-augustus 2021 heeft gelopen – is gebleken dat:

  • Er zijn berichten verwijderd om vervolgens een betaalde plaatsing op een commerciële nieuws Facebook pagina te plaatsen. In sommige gevallen lijkt dit om politieke belangenverstrengeling te gaan.
  • Waar begin 2021 er diverse Woongroepen en Openbare dialogen op Nextdoor over het populaire Common Green hulpproject in Nesselande gingen; is daar door de betreffende beheerde content en artikelen met afbeeldingen verwijderd. In dialogen (Reacties genoemd op Nextdoor) zijn reacties van Nesselanders verwijderd die details en meer info hadden over het project, tot ergernis van veel gebruikers, zie screenshot hierboven als voorbeeld.
  • In de Nextdoor evenementenkalender is een diversiteit aan lokale evenementen verwijderd.

  • De laatste maanden van het ’toplid-schap’ en beheerd-zijn hebben de beheerders  getracht content uit de populaire nieuwsgroep Nesselande.info op Nextdoor te verwijderen.

Oktober 2021 zijn de genoemde beheerders verwijderd als beheerder-toplid op Nextdoor


Artikel verantwoording 

  • Dit artikel is tot stand gekomen op basis van meldingen (met bewijsvoering) van gebruikers. Hierbij zijn diverse cases aangemaakt met Nextdoor Nederland om de klachten te onderzoeken wederom met gebruikmaking van bewijsvoering. Hier is een structureel gedrag van manipulatie, gebruik van fake-accounts en overtreding van de richtlijnen uit gebleken.  
  • Nesselande.info is in het bezit van de datasets van de gemeente Rotterdam die over de periode 2019-2020 aangeven dat Nesselanders een toenemend gevoel van onveiligheid ervaren. De analyse wordt wederom hier op Nesselande.info voor u gepubliceerd.
  • Nesselande.info onderzoekt op basis van de gemeente indexcijfers (kwantitatief) de redenen die een onveilig gevoel en zwakkere wijkbeleving versterken onder Nesselanders (kwalitatief).
  • Nesselande.info onderzoekt de inzet en acties die een onveilig gevoel moeten wegnemen op basis van duidelijke richtlijnen van de Gemeente Rotterdam en het met suggestieve content uitlokken van ongepaste discussies die de waarheidsvinding en het beeld sterk verstoren. 
  • Nesselande.info onderzoekt meldingen wegens een vermeende belangenverstrengeling op het gebied van het gebruiken van gemeentesteun om persoonlijke issues op te lossen als ook de de communicatietoegang die de gemeente en platformen. 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Populair