HomeNesselande INFO nieuws‘Houding Leefbaar Rotterdam zorgt voor negeren Nesselande-Vijfde Dorp verkeersoplossing’

‘Houding Leefbaar Rotterdam zorgt voor negeren Nesselande-Vijfde Dorp verkeersoplossing’

Ruzie maken met Zuidplas op de opvang van statushouders te dicht bij Nesselande en de valse beschuldiging (wij hadden als redactie deze info al tijdig) van wethouder Simons van Leefbaar Rotterdam in de media “dat zij in de media moesten vernemen dat er een opvang komt” werd afgeserveerd door de geïrriteerde gemeente Zuidplas, dat heel simpel “.. Zuidplas de opvang op het bedrijventerrein Nesselande ook uit de media moest vernemen..”. Zie artikel op Gouwijssel.nl (en ook AD.nl). Al eerder zorgde een poging tot verdere annexatie van Zuidplas door Leefbaar Rotterdam & VVD voor vergaande spanningen bij de buren maar staakte de VVD (toen ook in het college) de onderhandeling om die relatie goed te houden met Zuidplas. Leefbaar Rotterdam lijkt er doorheen te rammen, maar voorziet niet de merkbare gevolgen voor Nesselande.

Steeds meer sportverenigingen weren Nesselanders. Nesselande krijgt de laatste jaren vanuit Zuidplas maar weinig info over wegwerkzaamheden langs de wijk, de vitale tunnel onder de A20 blies Zuidplas recentelijk af, de metroverlenging houdt Zuidplas tegen en bij Nesselande (in Nieuwerkerk aan den IJssel) komt er gewoon een opvang voor statushouders, zie artikel.

50plus vraagt aandacht voor de onveiligheid
50plus vraagt aandacht voor de onveiligheid

Waar juist partijen als PVDA-GL, 50plus/JOU en D66 aandacht vragen voor de toename in onveiligheid, kent Leefbaar Rotterdam een slecht trackrecord bij de uitvoering van hun beloften. De woede naar de ongeloofwaardigheid van de partij en haar leden, verspreidt zich door geheel Rotterdam, zoals op Zuid dat door de partij  beloofd was buiten de gebieden van betaald parkeren te houden:

BREKEND! VOORMAN LEEFBAAR ROTTERDAM VERTREKT (Rotterdams dieptepunt qua criminaliteit) – Nieuws Nesselande OFFICIEEL strand-Nesselande Zevenhuizerplas
BREKEND! VOORMAN LEEFBAAR ROTTERDAM VERTREKT (Rotterdams dieptepunt qua criminaliteit) – Nieuws Nesselande OFFICIEEL strand-Nesselande Zevenhuizerplas

Als dan ook het kiezersbedrog van Nesselande Simons (Leefbaar Rotterdam) door het eigen partijkrantje wordt geopenbaard. Daarbij delen lokale media steeds vaker de signalen van Rotterdammers die aan de bel trekken dat het qua veiligheid, vieze straten en wijken, dakloosheid, verkeersproblemen, de zorgwachtlijsten ed. door een ondergrens is gezakt.

Steeds meer media geven Leefbaar Rotterdam een signaal dat hun beleid niet werkt
Steeds meer media geven Leefbaar Rotterdam een signaal dat hun beleid niet werkt

 

De aanwezigheid van Leefbaar Rotterdam in het college010 is allesbehalve bevorderlijke voor een open, politieke dialoog met het omringende Zuidplas over bijvoorbeeld een gedegen mobiliteitsplan voor het Vijfde Dorp dat tegenover Nesselande wordt gebouwd (8000 woningen, zie dossier) waarbij momenteel

actueel ontwerp beoogd mobiliteitsplan zet Nesselande klem
actueel ontwerp beoogd mobiliteitsplan zet Nesselande klem

Voor de helderheid staan de A12 en A20 al jaren in de top 10 van meest drukke wegen (ANWB), zie artikel uit 2023.

Aanhoudende files rondom Nesselande
Aanhoudende files rondom Nesselande

Als bij 4000 woningen file-infarcten

Als eind december 2023 blijkt dat Zuidplas bij de afslag A20 bij Nesselande niet wil meewerken aan een tunnel voor bijvoorbeeld fiets en brommer – zie artikel -, is het onvermijdelijk te moeten concluderen dat Nesselande bij de start van de bouw van het Vijfde Dorp per 2024/25 een structureel file-infarct tegemoet gaat. Een verlengde metro of extra treinstation omgeving Vijfde Dorp, komt er niet.

Beoogd verkeersplan Vijfde Dorp zet Nesselande vast
Beoogd verkeersplan Vijfde Dorp zet Nesselande vast

Waar financieel Zuidplas in zwaar weer zit in de toelage van de provincie niet gebruikt gaat worden voor het verbreden van de (N219) wegen waar ook Nesselander van en naar de A12/A20 gebruik maken, naam de betrokken wethouder uit Zuidplas al snel afscheid, zie artikel.

Geen raadslid van Leefbaar Rotterdam dat zich druk maakt om het dichtslibbeb. Nesselande gaat naar een periode 2003-2010 dat het (nog voor de aanleg van de N219) in de eigen straat in de file stond.

Waar Nesselande.INFO zeer vroeg de testen van de toename verkeersdrukte N219/wegen naar en van Nesselande in handen had, viel direct af te lezen dat bij een bouw van 50% van de woningen van het Vijfde Dorp een file-infarct van en naar de N219 ontstond, zie afbeeldingen metingen.

Metingen door onder andere Royal HashkoningDHV waarschuwen voor extra files
Metingen door onder andere Royal HashkoningDHV waarschuwen voor extra files

Heel sluw wist Zuidplas de metingen in een periode van thuiswerken te doen, waarbij het inzicht nog een positief beeld geeft. Waar anno 2024 de N219/A12 en A20 rondom Nesselande chronisch vast staan, zal bij de bouw van het Vijfde Dorp de verkeerssituatie nijpend maken.

Het masterplan is een richtlijn voor de plannen; als er concrete plannen gemaakt worden kunnen partijen naar de rechter stappen als ze het er niet mee eens zijn. Er is bij de Tochtweg reeds een actiecomité  gestart tegen de bouw en voor het verleggen van de N219. Het zijn niet de woningen, het is de enorme filedruk die zal ontstaat en de magere N219 die momenteel (april 2021) al niet voldoende is en voor lange files in de spits zorgt. De in dit artikel reeds eerder aangehaalde ‘verkeerseffec-testen’ komen dan ook onwerkelijk over; het gaat dan vooral om de zogenoemd reproductieruns die Royal HashkoningDHV heeft gedraaid in de coronaperiode en zouden aantonen dat zelfs bij 8000 woningen en zo een 15.000 nieuwe bewoners die filedruk acceptabel zou zijn. De enige logische oplossing is dat de N219 een stuk bredere wordt en er meer ontsluitingen naar de A12/A20 komen. Voor het Vijfde Dorp zou een logische uitweg de Middelweg bij Moordrecht zijn. Dit zou ook het eerste stuk zijn waar gebouwd gaat worden.

Desinfo door leden Leefbaar Rotterdam blijft doorgaan

Na een reeks van desinfo en nepnieuws van leden van Leefbaar Rotterdam uit Nesselande, zoals de verzonnen plundering aan het strand Nesselande en het gerommel met criminaliteitscijfers door de lokale buurtpreventie Nesselande wat tot ver in Rotterdam en omgeving irritaties geeft uit “politieke aandachtsmoeheid”, is de link tussen desinfo en de politieke aandacht van de leden van deze partij steeds sterker te zien.

Nepinfo moet Nesselande als criminele wijk op de kaart zetten
Nepinfo moet Nesselande als criminele wijk op de kaart zetten

We kunnen Leefbaar Rotterdam wel gelijk geven in het feit dat (na een daling in de periode 2018-2022 met het vorige college) met Leefbaar in het college, de passieve houding die ze etaleren, het niet nakomen van delen het coalitieakkoord en partijprogramma, de criminaliteit is toegenomen, zie artikel met cijfers. De in Nesselande woonachtige leden van Leefbaar Rotterdam horen wij hier nauwelijks over.

De camera's aan het strand helpen niet de criminaliteit te verlagen
De camera’s aan het strand helpen niet de criminaliteit te verlagen

Waar – na een diefstal golf van voertuigen in Nesselande einde 2022/begin 2023 – wij de wethouder Simons (uit Nesselande) via de sociale media vragen of de 24/7 camera’s aan het strand van Nesselande helpen bij de golf van diefstallen aan het strand van Nesselande, krijgen wij geen antwoord. Zie artikel.

[ONDERZOEK] Na jarenlange daling, 36% meer auto-inbraken in Nesselande; camera’s op boulevard geen effect

Leefbaar Rotterdam geeft in #raad010 aan dat hun beleid faalt

Zelfs de vervangend politiekleider van Leefbaar Rotterdam (Coenradie) erkent dat het met hun in het college minder veilig is geworden in 010. Zie artikel met video uit #raad010.

Leefbaar Rotterdam Nesselande nepnieuws

Buurtpreventie Nesselande: Het @ADnl – @RDStad heeft de waarheid verdraaid over oliebollendump IN/BIJ Nesselande, niet ik!

De lijst van blunders, desinfo en nepnieuws wordt steeds langer

De lijst van desinfo door leden van Leefbaar Rotterdam (uit Prins Alexander), was reeds lang, zie hier:

Minibieb in De Kristal Nesselande

 

Shaming op basis van desinfo
Shaming op basis van desinfo

De desinfo shamet – op de Facebook van het lid van Leefbaar Rotterdam op basis van valse info – de lokale retail in Nesselande.

Leden van Leefbaar Rotterdam ogen onvoorbereid in de debatten
Leden van Leefbaar Rotterdam ogen onvoorbereid in de debatten

Lid wijkraad Nesselande en lid Leefbaar Rotterdam claimt de prullenbakken die er al stonden

  • Het ‘Ter Apel’ nepnieuws over de bewoning van de flexwoningen in Nesselande waar wederom de buurtpreventie en ook wijkraden bij betrokken waren en voor een opgefokte bewonersavond hebben geleid, zie artikel.
Framing door wijkraden uit Nesselande
Framing door wijkraden uit Nesselande
Nesscafé: Sociale ontmoetingsplek in Nesselande biedt dagelijks 'Koffieleutje op afspraak' #lockdown #prikkelig | Nieuws Nesselande OFFICIEEL strand-Nesselande Zevenhuizerplas
Nesscafé: Sociale ontmoetingsplek in Nesselande biedt dagelijks ‘Koffieleutje op afspraak’ #lockdown #prikkelig | Nieuws Nesselande OFFICIEEL strand-Nesselande Zevenhuizerplas
  • Droevig was in 2023 het voorval van het lid van de wijkraad Nesselande die de prullenbakken claimt aan en bij het strand van Nesselande, als wij ons groot archief terugkijken (met ook onze foto’s op Pinterest en Instagram) zie wij dat ze zijn neergezet jaren geleden (met toevoeging in 2021 en begin) door colleges waar Leefbaar geen deel van heeft uitgemaakt.

Lid wijkraad Nesselande en lid Leefbaar Rotterdam claimt de prullenbakken die er al stonden

Treurig was het nepnieuws uit 2023 van Leefbaar Rotterdam fractielid van Caroline Aafjes-van Aalst vanuit De Kristal in Nesselande.
Treurig was het nepnieuws uit 2023 van Leefbaar Rotterdam fractielid van Caroline Aafjes-van Aalst vanuit De Kristal in Nesselande.

Naast de grote bieb op 40 meter afstand (met ruime openingstijden), zit 8 meter rechts van mevrouw Aafjes-van Aalst zit een inpandige bieb met boeken gericht op de bewoners van De Kristal.

Het wordt lachwekkend als de mevrouw beweert dat er geen ruimte is om koffie te drinken en bij het draaien van de camera van haar ‘propaganda video’ letterlijk voor de ingang van het populaire Nesscafé staat waar bewoners (en bezoekers) koffie, thee met koek kunnen drinken met een eigen bar en activiteiten ruimten.

En dan beweert de mevrouw van Leefbaar Rotterdam “.. dat er niets valt te beleven..”; het blijkt nepnieuws te zijn totaal haaks op het drukke, dagelijkse programma van vrijwilligers die hiermee erg negatief worden gezet. Nesselande.INFO bericht sinds de opening van De Kristal over de vele workshops, filmavonden, koffiegesprekken en de drukke activiteitenprogramma’s in het zorghuis.

 

^AR

^MM

 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair