HomeNesselande nieuws Onderzoek naar AD/RD.nl 'FvD-EVB' journalist en fake-nieuws mediapartner...

[UPDATE] Onderzoek naar AD/RD.nl ‘FvD-EVB’ journalist en fake-nieuws mediapartner Buurtpreventie Nesselande

Nesselande.info onderzoekt sinds 2018 waarom het veilige Nesselande – met ook in 2021-2022 wederom een sterke daling van de criminaliteit – overdreven negatief in het nieuws komt. Het is veelal nieuws dat haaks staat op de werkelijkheid, zoals de Politie Data en het gemeentelijk Wijkprofiel met cijfers en bewonersonderzoek onderbouwen. De koppen doen aan clickbait denken en staan haaks op wat de cijfers, feiten en onderzoeken laten zien. 

De negatieve framing van en vanuit Nesselande begint op te vallen
De negatieve framing van en vanuit Nesselande begint op te vallen

Vraag: Publiceert Nesselande.info alleen ‘positief nieuws’? 

Antwoord: Dit is spijtig een indirect verwijt dat de Buurtpreventie Nesselande maakt en is onjuist. U kunt via de zoekoptie zien wat wij sinds 2003 posten over de criminaliteit in Nesselande en ook berichten over de periode waar bijvoorbeeld auto-inbraken in toenemende mate zijn toegenomen, zoals dit artikel met preventieve tips. Als wij – zie dit artikel – zien dat die auto-inbraken gestaag afnemen in Nesselande, publiceren wij dit ook en betreuren wij dat een buurtpreventie de positieve ontwikkelingen en resultaten van criminaliteitsbestrijding niet publiceert, zoals onderstaande grafiek aantoont.

Dalende cijfers Nesselande inbraken uit- vanaf motorvoertuigen
Dalende cijfers Nesselande inbraken uit- vanaf motorvoertuigen, bron: Data.Politie februari 2022

Een politiekgekleurde Buurtpreventie Nesselande

Waar begin 2022 duidelijk is geworden dat de Buurtpreventie Nesselande en gekoppelde nieuws Facebook/site namens een (lokale) politieke partij handelt – wat verder te onderbouwen valt gezien de inzendingen van gekleurd (fake)content door de eigen partijleden is de mediadeal tussen AD/RD.nl en de Buurtpreventie Coördinator/beheerder  nieuws Nesselande Facebook – een viraal politiek belang gebleken. Opvallend is het blijven ontkennen van enig politiek belang in de eigen voorwaarden:

De Buurtpreventie Coördinator ontkent een politiek belang
De Buurtpreventie Coördinator ontkent een politiek belang

De Buurtpreventie Coördinator (screenshots: maart 2022) ontkent stellig elk politiek belang, maar presenteert zich vervolgens bij de Wijkraad verkiezingen 2022 welzeker namens een politieke partij:

Zelfpresentatie van de Buurtpreventie Coördinator namens een politiek partij

Vraag: Wat verstaan jullie onder politiek gekleurd (fake)content?

Antwoord: Politiek gekleurd (fake)content omdat een lid van een politieke partij op basis van input van bijvoorbeeld een lokale buurpreventie aandacht vraagt voor verzonnen incidenten, zoals een plundering van winkels aan de boulevard van Nesselande die nooit heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat het fake nieuws aanzienlijk bijdraagt aan een negatieve beeldvorming van de wijk Nesselande en geen politiek draagvlak vormt om daadwerkelijk aandacht te vragen voor issues die echt spelen in de wijk. Fake nieuws de raadsvergaderingen inbrengen zou zelfs de politieke deur volledig kunnen dichtgooien naar de wijk. De click-bait tekst koppen met termen als ‘plunderingen’ of ‘Bij auto-inbraken moet in aan Nesselande denken’ worden snel door (lokale) media zonder fact-checking overgenomen

Fake content met politiekgekleurde onjuiste conclusies
Fake content met politiekgekleurde onjuiste conclusies
De Jumbo, wethouder en getuigen geven aan dat er geen plunderingen zijn geweest
De Jumbo, wethouder, politie, handhaving en getuigen geven aan dat er geen plunderingen zijn geweest

Vraag: Neemt Nesselande.info een politiek standpunt in tegen de genoemde politieke partijen? 

Antwoord: Wij nemen geen politiek standpunt in. Wij hebben wel een uitgesproken mening waar het gaat om het aanvankelijk voordoen dat je als mediakanaal zegt neutrale, objectieve journalistiek te bieden, maar vervolgens in dienst van (lokale) politieke partijen te staan. Waar objectieve journalistiek altijd een benadering zal blijven van voorstellingen, is het weerklinken van een persoonlijke voorkeur en ook zo handelingen in je schrijven/buzzen/delen en pushen van berichten, een handelswijze die duidelijk wordt verworpen door de  Code van de Raad voor de Journalistiek. Bij het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de publieke opinie in Nederland zeer duidelijk over misinformatie, framing en politieke propaganda door middel van fake nieuws.


Een verloederend beeld van de wijk Nesselande

Er moest vooral een verloederd beeld ontstaan van gebieden waar de politieke partijen wat te winnen hebben. Dit anders dan juiste en eerlijke journalistieke weergave van situaties op basis van bijvoorbeeld cijfers, feiten, een breed inzicht van getuigenverklaringen en onderzoek.

Imagodeuk en spanningen @Nesselande door gekleurde tunnelvisie: ‘Opruiende content, fake-news een buurtpreventie die voor eigen rechter met belangenverstrengeling’

Overeenkomsten bij politiek gekleurde negatieve framing

Naast het feit dat de Buurtpreventie Nesselande op zijn Facebook en gekoppelde nieuws-Facebook en andere sociale media openlijk de mediadeal bevestigt (zie ook screenshot hieronder), zijn er veel overeenkomsten in mediagedrag tussen de twee:

 • het gedrag van beide personen toont in de media veel overeenkomsten en kennen een toon om een zittende gemeenteraad, college raadsleden/politieke partijen en wethouders te beschadigen;
 • beiden zijn positief over de acties van de lokale politieke partijen waar zij aan gelieerd zouden zijn, zoals LR, FvD en EVB (Barendrecht);

 • beiden zien rellen en verloedering en openbare geweldpleging waarvan de dienstdoende wethouders en aanwezige handhaving en politie een totaal ander beeld tonen en toelichten. Zo hebben de plunderingen van de winkels aan de boulevard van Nesselande nooit plaatsgevonden en is dit bericht 0 dat als bron de Buurtpreventie Nesselande kent -, via de bevriende G. journalist zonder factchecking op het AD/RD.nl terecht komen

 • opvallend (onderzocht is de periode 2018 tot 2022) is de telkens terugkomende aanpak waarbij de bron-nieuws van de Buurtpreventie Nesselande als aanleiding wordt gezien – en zonder fact-check wordt overgenomen – om vervolgens vanuit het AD/RD.nl te linken naar de politieke gekleurde nieuws Facebook/website van dezelfde Buurtpreventie Coördinator waar vervolgens een politiek-geladen ‘discussie’ plaatsvindt en racistische reacties en promotie van vooral extreemrechtse politieke partijen niet worden verwijderd. Dit linken staat haaks op het reclame/link-beleid van DPG Media, een uitgever die tevens enkele lokale media in handen heeft.

Fake nieuws om een voorstelling van een verloederd beeld van Nesselande te willen maken

 • beiden zijn in de media – zoals in het AD/RD.nl van eigenaar DPG Media – overduidelijk gekleurd in het brengen van berichten, ontbreekt de fact-checking en wordt er herhaaldelijk aan het zelfde euvel – en met gelijke berichten vol onjuistheden -, aandacht besteden aan een gekleurd voorval om zo tot negatieve framing van een locatie/wijk/gemeenteraad/beleidsmedewerkers en gemeenteraad te komen.
 • de criminaliteitscijfers die in Rotterdam en vooral in  Prins Alexander en de wijk Nesselande al sinds 2010 sterk dalen, komen bij beiden figuren niet terug in in ‘media-uitingen’.
 • het een-tweetje werd steeds duidelijke en de toon van het gebrachte fake-nieuws werd steeds zorgwekkender in claims als dat het ‘altijd rellen’ is aan het strand Nesselande, ‘plunderingen’, ‘denk je aan Nesselande dan denk je aan autobraken’.
 • in al deze gevallen wordt er (in)direct een politieke sneer gemaakt naar dienstdoende raadsleden en is de berichtgeving ver van objectief en ook niet conform geldende (criminaliteits-)cijfers wordt weergegeven.
 • de pogingen tot framing en het brengen van nepnieuws gaan ver, in een artikel – wederom een 1-2tje tussen Buurtpreventie Nesselande en de betreffende AD/RD.nl journalist – wordt aangehaald dat het ‘regelmatig knokpartijen’, want ‘in 2015 tot een …’  Tussen 2015 en de publicatie van dit artikel (zie passage hieronder) zat heel wat jaar. Handhaving en politie hebben aangegeven de genoemde situatie snel onder controle te hebben.

Een actueel stukje fake nieuws dat steeds meer irritatie opwekt bij lezers van het AD/RD en de bewoners in Nesselande.

Nesselande.info interviewt Wijkmanager, Wijkcomité, -netwerker en adviseur communicatie: ‘(Strand) Nesselande verdient positieve aandacht!’

Wijkmanager en wijknetwerker Nesselande per direct weg #wijkissues

Het framen van incidenten draagt niet bij aan een veiligere wijk

Putin-steun

Beide partijen landelijk in opspraak door de #oekrainecrisis en Putin-steun. De partij waar de politieke partij van de Buurtpreventie Nesselande landelijk aan is gelinkt (met oud voorman Eerdmans), en lokaal en landelijk een voorzitter mee deelt, wil niet hun onvoorwaardelijke steun uitspreken in de motie in de Tweede Kamer die draait om de soevereiniteit van Oekraïne.

 • of de politieke gekleurdheid te maken heeft met het in Nesselande gebruiken van het onveilige, Russische Telegram, is niet duidelijk. Meer info leest u hier.
 • wij spreken ons namens Nesselande.info openlijk uit over de zorgen die wij maken door het gebruik van onveilige Telegram groepen als ‘opgedrongen’ chattool dat op zijn minst veilig moet zijn in gebruik.

Verkoop van advertenties via het buurtpreventie netwerk in Nesselande

Al eerder is duidelijk geworden dat de Buurtpreventie Nesselande via het buurtpreventie-netwerk advertenties verkoopt om – zo deelt de BP Nesselande op haar Facebook – de website mee te financieren (zie screenshot) en bij voorkeur ondernemers buiten te willen promoten.

Verkoop van advertentie middels het buurtpreventie-netwerk om de privé-site te financieren
Verkoop van advertentie middels het buurtpreventie-netwerk om de privé-site te financieren

 

Common Green: journalistiek dieptepunt in pogingen tot nep nieuws

Fake nieuws over Common Green
Fake nieuws over Common Green

Journalistiek dieptepunt in de pogingen om raadsleden, politieke partijen en dienstdoende wethouders in een verkeerd daglicht te zetten. Waar zowel Nesselande.info – als de nieuws-Facebook van de Buurtpreventie Nesselande – door de wijkmanager/voorzitter Wijkcomité in het verlengde van een eerder gemaakte afspraak informatie heeft ontvangen over het bouwontwerp van de Common Green (het driehoekig park bij de metro) Nesselande waarbij er overduidelijk is aangegeven dat er maar een klein deel bebouwd zou worden (anders dan het liggende bestemmingsplan met het idee om ruim 900 woningen te plaatsen).

 • Een artikel dat bol staat van het nepnieuws (‘er zou al gebouwd gaan worden’, ‘bewoners wisten van niets’, ‘helemaal volgebouwd’, ‘geen inspraak’) een foto van een totaal ander bouwproject, was draaide de de werkelijkheid totaal om onrust te zaaien in de wijk. Opvallend is dat de ‘bewoners’ waar het artikel over spreekt vermoedelijk reaguurders zijn geweest onder het nep nieuws.

 • Ook deze accounts waren gelieerd aan de politieke partijen van de Buurtpreventie Coördinator en politieke partijen waar de AD/RD.nl journalist aan is gelieerd en hebben een discrimineerde discussie ingeleid over het ‘sociale huur publiek’ dat daar misschien wel komt wonen.
 • In werkelijkheid was er reeds een bewonersavond ingepland, was er een lopende onderzoek namens de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam over de invulling van het 2/3 stuk groen, wordt er maar een deel bebouwd met minimale aantasting van het groen en heeft juiste de wethouder die in het artikel wordt aangevallen gezorgd voor het groenbehoud op deze locatie en meer plekken rondom de boulevard Nesselande.
 • Een reactie namens Nesselande.info met link naar de juiste info over Common Green, is door de beheerder direct verwijderd.
EVB en FvD zijn door de partijvoorzitter/-leider aan elkaar verbonden (geweest)
EVB en FvD zijn door de partijvoorzitter/-leider aan elkaar verbonden (geweest)

Contact met DPG Media

Wij hebben AD/RD.nl herhaaldelijk op de foutieve berichtgeving gewezen. Er  is geprobeerd met de genoemde AD/RD.nl journalist direct contact te leggen via sociale media. Hier zijn (kleine) wijzigingen/updates van de berichten uit gekomen in en het geval van het Common Green project is er een andere journalist op gezet die daadwerkelijk naar de locatie is komen kijken en met info van Woonstad aan een artikel heeft gewerkt.

[UPDATE 14 maart 2022

 • Na contact wil DPG Media (eigenaar AD/RD.nl) niet bevestigen dat de betreffende AD/RD.nl journalist nog steeds actief FvD/EVB lid is.
 • De geanalyseerde sociale media communities van de betreffende journalist bevestigingen het intensieve (communicatie)netwerk van de betreffende journalist.] 

<later meer>

 

Redactie
Redactiehttp://www.nesselande.info
www.nesselande.info redactie/ Alle rechten voorbehouden